Historia

Tarinamme alkoi tarpeesta – todellisesta tarpeesta auttaa ja tarttua toimeen. Korkeakoulutettujen työttömyys oli uusi ilmiö 1990-luvulla, johon akavalaiset liitot heräsivät ja miettivät, millaista tukea uuden ilmiön edessä tarvittaisiin. OTTY eli Omaehtoisen työllistymisen tuki -toiminta sai alkunsa. Näistä Uudenmaan OTTY toimii edelleen Rekryboosterin taustaorganisaationa.

Rekryboosterin alkuaskelet

Alkuun oli tärkeää tarjota tila välineistöineen, jossa työnhakijat pääsivät käyttämään tietokonetta, tulostinta ja puhelinta sekä jakamaan kokemuksia. Akavalaisten liittojen yhteistyönä tilat ja välineet saatiin järjestettyä ja vertaistuelle saatiin aika ja paikka. Vuosien varrella vertaisryhmät vakiinnuttivat toimintansa. Suomen kansainvälistyessä myöhemmässä vaiheessa mukaan tulivat myös englanninkieliset ryhmät: Career Boost -toiminta sai alkunsa. Vertaisryhmille oli muodostunut jatkuva tarve ja toiminta on jatkunut tuloksekkaasti tähän päivään asti.

Uusien työllistymiskonseptien kultakausi

2010-luvulla lähti liikkeelle uusien työllistymistä tukevien konseptien kulta-aika. Vertaisryhmien kylkeen tulivat isot työnhakua tukevat koulutukset ja valmennukset Suomen parhaiden asiantuntijoiden sekä akavalaisten liittojen uravalmentajien johdolla. Tilaisuuksiin osallistui pääkaupunkiseudulla vuosittain lähes tuhat korkeasti koulutettua työnhakijaa.  

Uusista menestyskonsepteista mainittakoon isoimpana neljä kertaa järjestetty Walk for Jobs, joka keräsi isosti yhteen työnantajat ja reippailevat aktiiviset työnhakijat. Yhteiset kohtaamiset poikivat useita työllistymisiä ja tilaisuudesta uutisoitiin valtakunnallisia uutisia myöten.

Työnhakua ennakkoluulottomasti ja dynaamisesti edistivät myös Career Speed Dating -tapahtumat sekä Rekrypaneeli Meet & Greet -verkkotapahtuma, joka oli ensimmäinen isompi verkossa toteutettu kohtaamispaikka korkeasti koulutettujen ja suorahakukonsulttien välillä. Ovi verkossa tapahtuviin kohtaamisiin oli avattu.

Rekryboosteri tänään

Vuonna 2021 Rekryboosteri otti uuden loikan toiminnassaan. Oppimisalustojen kehityttyä ja koronan tehtyä etäosallistumisesta uuden normaalin, Rekryboosterista muotoutui kaikkien saavutettavissa oleva kattava verkossa toimiva kuuden viikon mittainen vertaisvalmennus. Korkeasti koulutetuille ympäri Suomen, ja aina ulkomaita myöten, tarjoutui mahdollisuus osallistua toimintaan ja saada tukea työllistymiseensä. 

Uudistuneeseen Rekryboosteriin on tähän mennessä osallistunut yli viisisataa osaajaa ja palaute on ollut voimaa antavaa: ”Rekryboosteri oli mahtava kokemus, jopa parempi kuin osasin odottaa. Antoisat keskustelut vertaisryhmässä auttoivat näkemään oman kuplan ulkopuolelle ja tsemppasivat hyvällä tavalla eteenpäin.”

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa Rekryboosteriin taas syksyllä 2024!

Syksyn ryhmien ilmoittautuminen on nyt auki! Lämpimästi tervetuloa mukaan uusiin ryhmiin 2.9. alkaen.

Ilmoittaudu mukaan

Rekryboosteri on työnhaun vertaisohjelma verkossa, jossa saat uravalmentajien laatiman kuuden viikon ohjelman ja parhaat vinkit työnhakusi tueksi. Voit jakaa ryhmässäsi niin työnhaun onnistumiset kuin pettymyksetkin, saada kannustusta ja palautetta sekä uusia näkökulmia oman osaamisen suuntaamiseen ja virtaa onnistuneeseen työllistymiseen.

Voit osallistua Rekryboosteri pienryhmiin asuinpaikkakunnastasi riippumatta!

Rekryboosterin taustalla on kuusi akavalaista liittoa

Voit kysyä lisätietoja myös oman liittosi urapalveluista.

Insinööriliitto
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu
Suomen Ekonomit
Tekniikan akateemiset TEK
Tradenomiliitto TRAL
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut